FRANCUSKI            NIEMIECKI       WŁOSKI           JAPOŃSKI   

               KOREAŃCZYK        angielski       ROSYJSKI         HISZPAŃSKI

 

Poland Przypomnijmy Hotline: 0-0-800-141-0159

Inne kraje kliknij TUTAJ

 

AKCJA WYCOFANIA Z RYNKU TABLETÓW NVIDIA SHIELD

Firma NVIDIA ogłosiła, że wycofuje z rynku swoich tabletów SHIELD sprzedanych w okresie od lipca 2014 roku do lipca 2015 roku. NVIDIA ustaliła, że akumulator w tych tabletach może się przegrzać i spowodować pożar. W ramach tej operacji firma NVIDIA będzie wymieniać tablety na nowe.

NVIDIA prosi klientów o zgłaszanie się celem wymiany urządzenia. NVIDIA zwraca się także do klientów z prośbą o zaniechanie korzystania z wycofywanego tabletu z wyjątkiem czynności związanych z akcją wycofywania urządzeń oraz kopiowaniem danych. Konsumenci otrzymają nowy tablet po zarejestrowaniu się dla potrzeb akcji.

Operacja wycofania tabletów z rynku nie dotyczy żadnych innych produktów firmy NVIDIA.

Firma NVIDIA współpracuje z właściwymi agencjami rządowymi, aby proces wycofania został zrealizowany zgodnie z ustalonymi praktykami branżowymi.

ZWROT URZĄDZENIA

Wykonaj poniższe instrukcje, aby sprawdzić, czy Twój tablet podlega wymianie.

 

Etap 1: Uaktualnij oprogramowanie tabletu

Sprawdź, czy na Twoim urządzeniu jest zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania – można to zrobić w następujący sposób:

 • Na ekranie głównym wybierz ikonę Aplikacje.
 • Wybierz ikonę Ustawienia.
 • Przewiń ekran w dół i wybierz Informacje o tablecie.
 • Wybierz Aktualizacje systemu.
 • Sprawdź, czy na tablecie jest najnowsza wersja oprogramowania z 1 lipca 2015 roku lub później. Patrz obraz po prawej stronie. W przypadku starej wersji systemu ten etap trzeba niekiedy wykonać więcej niż raz.
 

Etap 2: Jak mogę sprawdzić, czy mój tablet podlega wymianie?

Akcja wycofania z rynku dotyczy tylko tabletów z pewnym rodzajem akumulatora Po upewnieniu się, że posiadasz najnowszą wersję oprogramowania sprawdź typ swojego akumulatora poprzez wykonanie następujących czynności:

 
 • Na ekranie głównym systemu Android wybierz ikonę Aplikacje.
 • Wybierz ikonę Ustawienia.
 • Przewiń ekran w dół i wybierz Informacje o tablecie.
 • Wybierz Status.
 • W kategorii Akumulator zobaczysz Y01 lub B01.
 • Jeśli typ akumulatora to B01, Twoje urządzenie NIE jest objęte akcją wycofania tabletów z rynku.
 • Jeśli typ akumulatora to Y01, Twoje urządzenie wymaga wymiany. Wybierz Y01, aby uruchomić na tablecie aplikację wycofania urządzenia z rynku.


 
Etap 3:

Na tablet otrzymasz zawiadomienie, w którym podany będzie numer seryjny urządzenia (patrz obrazek z prawej strony). Wpisz ten numer seryjny, swoje imię i nazwisko oraz informacje kontaktowe w polach poniżej.

 


*Rozumiem, że kiedy włączę swój nowy tablet, mój poprzedni tablet zostanie zdalnie zdezaktywowany i nie będzie można go używać.

przedkładać